Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinde Verilen Armoni Dersinin Kuramsal Müzik Dersleriyle Olan İlişkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Siyar Köksal

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Hüseyin Yükrük