BAZI YENİ MUHTEMEL BİYO-AKTİF PİRAZOL-3-KARBOKSİLİK ASİT TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2015

Student: ALİ DÖNMEZ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): İshak Bildirici