el-Hayderî'nin ed-Devvânî'nin "Risâletu Ef'âli'l-'İbâd" Adlı Eserine Yazdığı "Gayetu't-Tahkik" Adlı Şerhe Göre Kulların Fiilleri ve Şerhin Tahkiki


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Saman Smael QADER

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Mehmet Keskin