Van ekolojik koşullarında farklı bitki sıklıkları ve azot dozlarının tritikale (x triticosecale wittmack) çeşitlerinde verim ve bazı verim öğelerine etkisi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri (Dr), Turkey

Approval Date: 2014

Student: Erol ORAL

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mehmet Ülker