CEVİZ YAPRAKBİTLERİ, Chromaphis juglandicola (KALTENBACH) (HEMİPTERA:APHİDİDAE) İLE Panaphis juglandis (GOEZE) (HEMİPTERA:CALLAPHİDİDAE) ÜZERİNDE BESLENEN Chrysoperla carnea (STEPHEN) (NEUROPTERA: CHRYSOPİDAE)’NIN AVCILIK POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ.


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Mehmet Yılmaz

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Evin Polat Akköprü