Adıyaman İli Tütün Üretim Alanlarındaki Bazı Tütün Virüslerinin Multipleks RT-PCR Yöntemi İle Araştırılması ve Bazı Virüs izolatlarının Moleküler Karekterizasyonu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Student: Abidin GÜNAY

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Mustafa Usta