Jet Grout (Jet-Enjeksiyon) Uygulamasının Jeoteknik Yöntemlerle Kontrolü: Erçiş (Van) Atıksu Arıtma Tesisi Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Yusuf AK

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Ali Özvan