el-Hayderî’nin “Haşiye ala ez-Zevrâ li Devvanî” Adlı Eserinin Edisyon Kritiği ve Muhtevasının Değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Student: Mahir Zakvan RAMZI

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Mehmet Keskin