YAPAY ZEKÂ BAĞLAMINDA DİL VE ZEKÂ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2023

Thesis Language: Turkish

Student: KÜBRA KAYA

Supervisor: Ahmet Eyim