Kimyasal gübrelerin etkinliğini artırmada rizobakteri (PGPR) uygulamalarının bazı kışlık arpa (Hordeum vulgare L.) çeşitlerinde verim ve verim öğelerine etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri (Yl) (Tezli), Turkey

Student: Tülay TALAY

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mehmet Ülker