Ahmet Ümit'in Kırlangıç Çığlığı Adlı Eserinin Sözdizimsel Açıdan İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: KAWAR ABDULQADER

Consultant: Sevda Özen Eratalay