Iğdır Ovası Sulu Koşullarında Bazı Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerinin Verim Performanslarının Belirlenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Igdir University, Instıtute Of Scıence, Department Of Agronomıcs, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: Raziye DEVİREN

Supervisor: Tamer Eryiğit