Artan Dozlardaki Fosfor ve Çinko Gübrelemesinin Nohutta Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Ahmet Şeybeoğlu

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Haluk Kulaz