Iğdır Ovası Kıraç Koşullarında Farklı Azot Dozları ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Aspir (Carthamus tinctorius L)’in Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Igdir University, Instıtute Of Scıence, Department Of Agronomıcs, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: Recep AKIŞ

Supervisor: Tamer Eryiğit