Bilgisayarlı Tomogra?de Ölçülen Özofagus ve Gastroözofagial Bileşke Cidar Kalınlığı ile Endoskopi ve/veya Biyopsi Sonuçlarının Karşılaştırılması


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: Fatma Durmaz

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Cemil Göya