İki Farklı Yağlık Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşidinde Farklı Azot Dozlarının Verim, Verim Unsurları ve Kalite Kriterleri Üzerine Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Igdir University, Instıtute Of Scıence, Department Of Agronomıcs, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: Talip YILDIZ

Supervisor: Tamer Eryiğit