Van Organize Sanayi Bölgesi Çevresinde Yer Alan Tarım Arazilerinde Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme (Yl) (Tezli), Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: Güler DİLBİLİR

Supervisor: Füsun Gülser