Van Organize Sanayi Bölgesi Çevresinde Yer Alan Tarım Arazilerinde Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Student: Güler DİLBİLİR

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Füsun Gülser