Enzootik pnömonili buzağılarda oksidatif stres parametreleri ve serum immunglobülin düzeylerinin değerlendirilmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları (Dr), Turkey

Approval Date: 2019

Student: Mustafa Özbek

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Cumali Özkan