FLUVALİNATE’NIN SUB-LETHAL KONSANTRASYONLARININ LEPİSTES’İN (Poecilia reticulata Peters, 1859); BAZI DOKULARINDA OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDAN ENZİMLER ÜZERİNE ETKİLERİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli), Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Abdurrahman KOÇ

Supervisor: Necati Özok