Ögrenim Bilgisi


Doktora
2015 - 2019
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Zootekni (Dr), Türkiye

Lisans
2006 - 2011
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Türkiye

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Ölçme ve Değerlendirme, Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkez Müdürlüğü, 2021
Sağlık ve Tıp, Koyun-Keçi Yetiştiriciliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DAP Çiftçi Eğitim Merkezi, 2017
Sağlık ve Tıp, Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası, Van YYÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 2017
Sağlık ve Tıp, Sığırlarda Recto-Vaginal Metodla Suni Tohumlama, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, 2011
Sağlık ve Tıp, Süt İneklerinde Reprodüktif Sürü Sağlığı Uygulamaları, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2011

Yaptığı Tezler

Doktora, Siyah Alaca Sığırlarda Alfa-Kazein, Beta-Kazein ve Kappa-Kazein Gen Polimorfizminin Süt Verimi ve Süt Bileşenlerine Etkisinin PCR-RFLP Yöntemiyle Araştırılması, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, 2019

Akademik Unvanlar / Görevler


Dr.Öğr.Üyesi
2021 - Devam Ediyor
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü

Araştırma Görevlisi
2014 - 2021
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü

Desteklenen Projeler

 1. Demirel A. F. , Çak B., Yılmaz O., Aksu T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Holstein Süt Sığırlarında Süt Verim Özellikleri Üzerine PRL (Prolaktin) ve LGB (Beta Laktoglobulin) Gen Polimorfizminin Etkisinin PCR-RFLP Yöntemi ile Araştırılmas, 2020 - 2021
 2. Çak B., Yılmaz O., Demirel A. F. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, PCR-RFLP Yöntemi ile Sığır BCO2 Geninin Allel Varyantlarının Araştırılması, 2019 - 2019
 3. Çak B., Dede S., Yüksek V., Yılmaz O., Demirel A. F. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Üç Farklı Sığır Irkında Alfa-Kazein Beta-Kazein ve Kappa-Kazein Genlerinin Belirlenmesi, 2018 - 2019
 4. Çak B., Demirel A. F. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Siyah Alaca Sığırlarda Alfa-Kazein Beta-Kazein ve Kappa-Kazein Gen Polimorfizminin Süt verimi ve Süt Bileşenlerine etkisinin PCR-RFLP Yöntemiyle Araştırılması, 2018 - 2019
 5. Çak B., Yılmaz O., Ocak E., Demirel A. F. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Doğu Anadolu Bölgesi Koşullarında Yetiştirilen Kıl ve Saanen Keçilerinin Süt Verimleri ile Süt Bileşenlerinin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması, 2016 - 2017

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Performance of Kivircik Sheep under Three Lambing Systems in Two Years
  Arslan M., Yılmaz O., Çak B., Demirel A. F.
  Pakistan Journal Of Zoology, cilt.53, sa.1, ss.41-46, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 2. A Study on Milk Compositions of Hair Goat and Saanen x Hair Goat Crossbreed (F1) under Semi-Intensive Conditions
  Çak B., Yılmaz O., Ocak E., Demirel A. F.
  Tarim Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences, cilt.27, sa.1, ss.83-87, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 3. A retrospective examination of reproduction and survival rates of Van cats
  Çak B., Uslu B. A. , Demirel A. F. , GÜLYÜZ F., Yılmaz O., Koşal V.
  INDIAN JOURNAL OF ANIMAL RESEARCH, cilt.51, sa.3, ss.415-419, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Discussions of Effect A1 and A2 Milk Beta-Casein Gene on Health
  Demirel A. F. , Çak B.
  Approaches in Poultry, Dairy & Veterinary Sciences, cilt.3, sa.2, ss.1-6, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 2. The Importance of Animal Welfare Applications in Food Safetyin terms of the Relevant Legislation in Turkey and the European Union
  Demirel A. F. , Çak B.
  Van Veterinary Journal, cilt.27, sa.2, ss.111-116, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Physical and Chemical Properties of Milk with Excellent Nutritional Source for Humans
  Çak B., Demirel A. F.
  The Most Recent Studies in Science and Art, Arapgirlioglu H., Atik A., Hızıroglu S., , Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.523-536, 2018

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Goat Milk “Unique A Nutrition Source” Physical and Chemical Composition Properties
  Çak B., Demirel A. F. , Yılmaz O.
  ISPEC 3rd International Conference on Agriculture, Animal Husbandry and Rural Development, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.288-289
 2. Investigation of Allelic Variants of Bovine BCO2 Gene by PCR-RFLP Method
  Çak B., Yılmaz O., Demirel A. F.
  ISPEC 3rd International Conference on Agriculture, Animal Husbandry and Rural Development, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.285-287
 3. Which's is healthier? Beta Casein A1 or A2 Gene for Healthy Milk Consumption!!
  Demirel A. F. , Çak B.
  International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.159
 4. Holstein Sığırlarda Süt Verimi ve Suni Tohumlama Zamanı Arasındaki İlişkilerin Araştırılması
  Çak B., Uslu B. A. , Demirel A. F.
  VII. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Hatay, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.55-56
 5. VAN KEDİLERININ ÜREME VE YAŞAMA GÜCÜ ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ
  Çak B., Uslu B. A. , Demirel A. F. , Gülyüz F., Yılmaz O., Koşal V.
  8. Uluslararası Katılımlı Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2016, ss.127-128
 6. Türkiye ve Avrupa Birliği’nde İlgili Mevzuatlar Açısından Hayvan Refahı Uygulamalarının Gıda Güvenliğindeki Önemi
  Demirel A. F. , Çak B.
  6. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2016, ss.45-46
 7. Norduz Sheep
  Demirel A. F. , Çak B.
  3rd International VetIstanbul group Congress 2016, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 17 - 20 Mayıs 2016, ss.234
 8. Gıda Güvenliği Açısından Hayvan Refahı Yaklaşımları ve İlgili Mevzuatların AB Müktesebatına Göre Değerlendirilmesi
  Demirel A. F. , Çak B.
  6. ULUSAL VETERİNER GIDA HİJYENİ KONGRESİ, Van, Türkiye, 7 - 11 Ekim 2015, ss.108-109
 9. AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI ve İLERLEME RAPORLARINA GÖRE TÜRKİYE’DEKİ YABAN HAYVANLARI POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Çak B., Demirel A. F. , Yılmaz O., Adızel Ö.
  I. YABAN HAYVANLARI KONGRESİ, Van, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2015, ss.51

Akademik İdari Deneyim

2021 - Devam Ediyor Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Rektörlük, Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi
2021 - Devam Ediyor Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Rektörlük, Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi
2021 - Devam Ediyor Bölüm Başkan Yardımcısı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü
2021 - Devam Ediyor Mal ve Malzeme Komisyonu Üyesi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
2021 - 2021 Yönerge Komisyonu Üyesi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Rektörlük
2016 - 2019 Merkez Müdür Yardımcısı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Çiftçi Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Verdiği Dersler

Çevre Faktörlerinin Eliminasyonu, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Hobi Hayvanları Bakımı ve Yetiştiriciliği, Lisans, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Zootekni I, Lisans, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Zootekni II, Lisans, 2020 - 2021
Hayvan Yetiştiriciliğinde PCR uygulamaları, Yüksek Lisans, 2020 - 2021

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Van Veterinary Journal, Editörler Kurulu Üyesi, 2021 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2021
Turkish Journal of Veterinary Research, Diğer Dergiler, Mart 2020

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

ISPEC 3rd International Conference on Agriculture, Animal Husbandry and Rural Development, Katılımcı, Türkiye, 2019
Bölgesel Hayvancılık Değerlendirme Toplantısı, Katılımcı, Van, Türkiye, 2019
International Agricultural Science Congress, Katılımcı, Van, Türkiye, 2018
VII. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Katılımcı, Hatay, Türkiye, 2018
6. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Katılımcı, Nevşehir, Türkiye, 2016
3. International VetIstanbul group Congress, Katılımcı, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2016
6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Katılımcı, Van, Türkiye, 2015
1. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi, Katılımcı, Van, Türkiye, 2015

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Veteriner Bilimleri, Zootekni ve Hayvan Besleme , Zootekni (Yetiştirme ve Islah), Genetik

Akademi Dışı Deneyim

Ticari Kuruluş Özel, Sözen Petrol Tarım ve Hayvancılık Ltd. Şti.