Eğitim Bilgileri

Bütünleşik Doktora, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri, Fizik, Türkiye 2004 - 2010
Yüksek Lisans-Tezsiz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Orta Ögretim Fen Ve Mat. Alanları, Türkiye 2002 - 2003
Lisans, Gazi Üniversitesi, Fen Fak, Fizik, Türkiye 1997 - 2002
Ön Lisans, Selçuk Üniversitesi, Saglık Meslek Yuksekokulu, Tıbbi Laboratuvar, Türkiye 1994 - 1996

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, SiC film Uretimi (4 ay), PV center, 2008

Yaptığı Tezler

Doktora, Si Nanocrystals in SiC matrix and Infrared Spectroscopy of nanocrystals in a Dielectric Matrix, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri, Fizik, 2010

Araştırma Alanları

Fizik, Yoğun Madde 1:Yapısal, Mekanik ve Termal Özellikler, Yoğun Madde 2:Elektronik Yapı, Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler, Elektronik yapı, arayüzeylerin, ince filmlerin ve düşük boyutlu yapıların elektrik özellikleri, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 2018 - Devam Ediyor
Yrd. Doç. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 2011 - 2017
Araştırma Görevlisi Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 2010 - 2011
Araştırma Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Fak, Fizik, 2003 - 2010

Akademik İdari Deneyim

Verdiği Dersler

nanoyapıların optik karakterizasyonu, Yüksek Lisans, 2015 - 2016, 2014 - 2015
Yoğun Madde Fiziği II, Lisans, 2015 - 2016, 2014 - 2015
genel fizik ı, Lisans, 2015 - 2016
Yogun Madde Fiziği II, Lisans, 2014 - 2015
Güneş enerjiisinde nanoyapı malzemeler, Yüksek Lisans, 2014 - 2015
genel fizik I, Lisans, 2015 - 2016
Yogun Madde Fiziği I, Yüksek Lisans, 2015 - 2016

Yönetilen Tezler

İmer A. G., Dimetil Sarısı Arayüzey KalınlığınınHeteroeklem Aygıtların Elektriksel Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans, O.KARADUMAN(Öğrenci), 2017
İmer A. G., Kinolin sarısı bileşenli heteroeklemlerin elektriksel parametrelerinin incelenmesi, Yüksek Lisans, A.uğur(Öğrenci), 2015

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Yüksek Lisans), tez savunma, Fen Bilimleri, Eylül, 2015
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma, Fen Bilimleri, Haziran, 2015
Tez Savunma (Doktora), doktora tezi, Fen Bilimleri , Nisan, 2015

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

İmer A. G., UĞUR A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Metal Katkılı TiO2 Bileşenli Boya Duyarlı Güneş Hücrelerinin DSSCs Üretimi ve Parametrelerinin Belirlenmesi, 2020 - 2021
İmer A. G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Transparan iletken oksit filmlerin optik özelliklerinin belirlenmesi, 2019 - 2020
İmer A. G., KAYA E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ultrasonik püskürtme yöntemi ile üretilen YSnO2 nanoyapılı filmlerin fiziksel özelliklerinin belirlenmesi, 2018 - 2019
İmer A. G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Organik Arayüzey İçeren Heteroeklem Fotodiyotun Fotoelektrik Parametreleri Üzerine Aydınlanma Şiddetinin Etkisinin İncelenmesi, 2018 - 2019
İmer A. G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Katı hal fiziğinde işbirliğinin geliştirilmesi ve güncel yeniliklerinin izlenmesi, 2018 - 2019
İmer A. G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Organik tabanlı aygıtların elektriksel özelliklerinin incelenmesi, 2017 - 2018
İmer A. G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Organik İnce Filmlerin Bazı Fiziksel Özelliklerinin Bilgisayar ile Analizi, 2016 - 2017
İmer A. G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Dimetil Sarısı Arayüzey Kalınlığının Heteroeklem Aygıtların Elektriksel Prametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi, 2015 - 2017
İmer A. G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kinolin Sarısı Bileşenli Schottky Diyotların Elektriksel Özelliklerinin Belirlenmesi, 2015 - 2016
İmer A. G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Organik/inorganik yarıiletken kontakların üretilmesi ve elektriksel karakteristiklerinin incelenmesi, 2012 - 2015

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Material Phiysics and Chemictry, Editörler Kurulu Üyesi, 2018 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

Turkish Journal Of Physics, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2018
Int. J. MOdern Physics B, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2018
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Mayıs 2018
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Şubat 2018
Journal of alloys and compouds, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2017
Journal of optpelectronics and advanced materials, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2017
Superlattice and microstructures, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2017
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Nisan 2017
Journal of Electronic Materials, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2016
Material Science in Semiconductor Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2016
Material Science in Semmiconductor Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2016
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ağustos 2015
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Nisan 2015
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Nisan 2015
Material Science in Semiconductor processimg, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2015
Material Science in Semiconductor processimg, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2014
Material Science in Semiconductor processimg, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2014
Material Science in Semiconductor processimg, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2014
Material Science in Semiconductor processimg, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2014

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

International Conference On Advanced Functional Material Technologies, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2015
International Conference On Organic Material Technologies, Katılımcı, Elazığ, Türkiye, 2015

Burslar

SiC nanoyapıların CVD ile sentezi, Diğer Uluslararası Organizasyonlar, 2008 - Devam Ediyor

Akademi Dışı Deneyim

Enstitue of reseach center, Department of PV, Jülich, Germany