Education Information

Education Information

 • 2016 - 2021 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Dr), Turkey

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Kur'an-I Kerim Okuma Ve Kıraat İlmi), Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  EBÜ’L FEREC İBNÜ’L-CEVZÎ’NİN ZÂDÜ’L MESÎR FÎ ʿİLMİ’T-TEFSÎR ADLI ESERİNDE KIRAATLERE YAKLAŞIMI Sustainable Development

  Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 2016 Postgraduate

  Kıraat İlmi Açısından Celaleyn Tefsiri

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Kur'an-I Kerim Okuma Ve Kıraat İlmi)

Foreign Languages

 • B1 Intermediate Arabic

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2019Akademisyenler için Kapasite Geliştirme Eğitimi

  Other , Akademisyenler Derneği

 • 2014Genç Akademisyenler Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini Tartışıyor

  Other , İstanbul Bilimler Akademisi

 • 2011Hazırlayıcı Eğitim Kursu

  Vocational Course , Diyanet İşleri Başkanlığı

 • 2010Pedagojik Formasyon Sertifika Programı

  Other , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 • 2009Bilgisayar Kullanımı

  IT , Çanakkale Merkez Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu