Scientific Activities

Jury Memberships

 • November 2018 Doctoral Examination

  Dicle üniversitesi, Ziraat fak.

  Doktora yeterlilik sınavı

 • October 2018 Doctoral Examination

  Ege Üniversitesi, Ziraat Fak.

  Doktora yeterlilik sınavı

 • September 2017 Doctorate

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim

  Doktora savunması juri üyeliği

 • January 2016 Post Graduate

  Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

  DOMATES VE BİBERDE BAKTERİYEL LEKE HASTALIĞINA NEDEN OLAN XANTHOMONAS TÜRLERİNİN KLASİK VE MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TANISI

 • September 2015 Post Graduate

  ege üniversitesi

  jüri üyesi

 • June 2015 Doctorate

  ege üniversitesi

  jüri üyesi

 • September 2014 Post Graduate

  ege üniversitesi

  jüri üyesi

 • February 2014 Post Graduate

  ege üniversitesi

  jüri üyesi

Activities in Scientific Journals

 • 2018 - 2018 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım bilimleri dergisi

  Committee Member

Scientific Refereeing

 • June 2018 Akademik Ziraat Dergisi

  Other Indexed Journal

 • April 2018 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım bilimleri dergisi

  Other Indexed Journal

 • March 2018 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım bilimleri dergisi

  Other Indexed Journal

 • September 2017 Tarım Bilimleri Dergisi

  SCI Journal

 • September 2017 Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi

  SCI Journal

 • November 2016 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • April 2015 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • March 2015 Tarım Bilimleri Dergisi

  SCI Journal

 • February 2015 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

  National Scientific Refreed Journal