Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yaygın Akciğer Metastazı ile Seyreden Malign Melanom Vakası

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2021, Antalya, Turkey, 7 - 10 October 2021, pp.173

Covid-19 Pnömonisiyle İlişkili Pnömotoraks Vakası

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2021, Antalya, Turkey, 7 - 10 October 2021, pp.119

GELIŞIMSEL BIR ANOMALI (PULMONER APLAZI

türk toraks derneği kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2018, vol.1, pp.417

Is there a relationship between OSA and hearing loss?

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2016, Antalya, Turkey, 16 - 20 March 2016, pp.83

Aynı Ailede iki Akciğer Kist Hidatik Olgusu

UASK 2016 kongresi 16-20 Mart 2016 Susesi Luxury Resort Belek/ANTALYA, Turkey, 16 - 20 March 2016

Pulmoner emboli ile tetiklenen BOOP olgusu

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2016, Antalya, Turkey, 16 - 20 March 2016, pp.92

Nadir bir plevral effüzyon olgusu

TTD 18. Yıllık kongresi, 1-5 Nisan 2015, Belek/Antalya, Turkey, 1 - 05 April 2015

Plevral Effüzyonlu olguların değerlendirilmesi

TÜSAD 37. Yıllık kongresi 17-21 Ekim 2015 Çeşme, İzmir, Turkey, 17 - 21 October 2015

Arı sokması sonrası ARDS

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, Turkey, 2 - 06 April 2014, pp.144

Löffler sendromu Olgu sunumu

TTD 17. Yıllık kongresi, 02-06 Nisan 2014, Belek/Antalya, Turkey, 2 - 06 April 2014

Bir Olgu İle Hidrokarbon Pnömoni Tedavisini Etkileyen Faktörler

TTD 17. Yıllık kongresi, 02-06 Nisan 2014, Belek/Antalya, Turkey, 2 - 06 April 2014

Flexible bronkoskopide sedasyon için propofol kullanımı

TTD 17. Yıllık kongresi, 02-06 Nisan 2014, Belek/Antalya, Turkey, 2 - 06 April 2014

Astım gibi prezente olan endobronşial tümörler

TTD 17. Yıllık kongresi, 02-06 Nisan 2014, Belek/Antalya, Turkey, 2 - 06 April 2014

Yoğun bakımımızda ölen 38 hastanın mortalite nedenleri

TTD 17. Yıllık kongresi, 02-06 Nisan 2014, Belek/Antalya, Turkey, 2 - 06 April 2014

Suda Boğulma sonrası kardiyak arrestle gelen çocuk olgularda terapotik hipotermi (TH): Olgu sunumu

47. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013, pp.833 Creative Commons License

SUDA BOĞULMA SONRASI KARDİYAK ARRESTLE GELEN ÇOCUK HASTALARDA TERAPÖTİK HİPOTERMİ (TH): OLGU SUNUMLARI

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 October 2013

Endobronşial tümör astım

Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, Turkey, 3 - 07 April 2013

Therapeutic hypothermia to the boy patient coming whit cardiac arrest after drowning

19 th International Intensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 1 January - 24 November 2013, pp.82

Brucella Pnömonisi Vaka Sunumu

TTD 15. Yıllık Kongresi 11-15 Nisan 2012, Side/Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2012

İntrabronşial Kist Hidatik Olgu Sunumu

TTD 15. Yıllık Kongresi 11-15 Nisan 2012, Side/Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2012

Metrics

Publication

95

Citation (WoS)

92

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

113

H-Index (Scopus)

6

Project

4

Thesis Advisory

1

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals