Education Information

Doctorate, Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Ve Toksikoloji, Turkey 2007 - 2012
Undergraduate, Selcuk University, Veteriner Fakültesi, Turkey 1999 - 2004

Foreign Languages

English, B1 Intermediate

Certificates, Courses and Trainings

Health&Medicine, 5th Applied cell culture and molecular biology researc course, Gazi Üniversitesi Life Science Application and Research Center, 2015
Health&Medicine, Deney hayvnları KUllanım sertifikası, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Etik Kurulu, 2008

Dissertations

Doctorate, Sistemik endotoksemi şekillendirilmiş ratlarda marbofloksasin, diklofenak sodyum ve metilprednizolonun serum sitokin seviyeleri ve biyokimyasal değerleri üzerine etkisinin araştırılması, Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Ve Toksikoloji A.D., 2012

Research Areas

Health Sciences, Veterinary Sciences, Pre-Clinical Sciences, Veterinary Pharmacology and Toxicology

Academic Titles / Tasks

Assistant Professor, Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, 2018 - Continues
Assistant Professor, Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, 2013 - 2018
Research Assistant PhD, Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, 2012 - 2013
Research Assistant, Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, 2007 - 2012

Academic and Administrative Experience

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, 2018 - Continues
Bölüm Stratejik Plan Komisyonu Üyesi, Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, 2016 - Continues
Head of Department, Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, 2020 - 2021
Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi , 2016 - 2017

Courses

Bilgisar Kullanımı, Undergraduate, 2017 - 2018
Genel Farmakoloji, Undergraduate, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2017 - 2018
Toksikoloji 4B, Undergraduate, 2016 - 2017
Hayvansal Gıdalarda İlaç Kalıntıları, Undergraduate, 2015 - 2016
Toksikoloji, Undergraduate, 2015 - 2016
Özel Farmakoloji, Undergraduate, 2015 - 2016
Klinik Farmakoloji, Undergraduate, 2015 - 2016
Bilgisayar Kullanımı, Undergraduate, 2015 - 2016
Hayvansal Gıd. İlaç Kalıntısı , Undergraduate, 2013 - 2014, 2014 - 2015
Toksikoloji , Undergraduate, 2014 - 2015
Bilgisayar Kullanımı 2 , Undergraduate, 2013 - 2014, 2014 - 2015
Klinik Farmakoloji , Undergraduate, 2014 - 2015
Genel Farmakoloji, Undergraduate, 2015 - 2016
Özel Farmakoloji , Undergraduate, 2014 - 2015
Hayvansal besinlerde ilaç kalıntıları , Postgraduate, 2013 - 2014
Bağışıklık sistemi Farmakolojisi , Postgraduate, 2013 - 2014, 2014 - 2015
Bilgisayar Kullanımı I , Undergraduate, 2014 - 2015
Sindirim sistemi ilaçları, Postgraduate, 2014 - 2015
İlaç şekilleri ve hazırlama teknikleri , Postgraduate, 2013 - 2014, 2014 - 2015
Otonom sinir sistemi ilaçları , Postgraduate, 2014 - 2015

Advising Theses

Öner A. C. , Deneysel diyabet modelinde Solanum nigrum meyve ekstresinin antioksidan ve antihiperlipidemik etkisi, Postgraduate, M.Nooraddin(Student), 2018
Öner A. C. , Van İlinde satışa sunulan etlerde tetrasiklin grubu antibiyotik varlığının araştırılması, Postgraduate, M.TÜRKSEVER(Student), 2017

Jury Memberships

Post Graduate, FLOROZİSTE SERUM PARAOKSONAZ ENZİM AKTİVİTESİ (yüksek lisans savunma) (jüri üyeliği), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü, May, 2015
Post Graduate, STZ ile diyabet oluşturulmuş ratlarda kekik ve karabaş kekiğinin kan glukoz düzeyine, kilo değişikliğine ve öğrenmeye etkisi (melek dikiidal) (yüksek lisans savunma) (yedek jüri), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü, May, 2014
Post Graduate, Florozisli koyunlarda doku iz element miktarlarının belirlenmesi (Sedat Çetin)(yüksek lisans savunma jürisi (yedek üye) , Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü, June, 2013
Post Graduate, Verminöz pnömonili koyunlarda indüklenebilir nitrik oksit sentetaz (İNOS) protein düzeyinin moleküler yöntemle belirlenmes (mustafa borak) (yüksek lisans savunma) (yedek jüri) , Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü, May, 2013

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

Öner A. C. , Yüksek V., Çetin S., Project Supported by Higher Education Institutions, Deneysel Florozis Oluşturulmuş Ratların Karaciğer ve Böbrek Dokularında Sitotoksik Mekanizmaların Araştırılması, 2020 - 2021
Öner A. C. , YUR F., NOOR ADDIN FATHULLAH M., Project Supported by Higher Education Institutions, Deneysel diyabet modelinde Solanum nigrum meyve ekstresinin antioksidan ve antihiperlipidemik etkisi, 2016 - 2018
Öner A. C. , Project Supported by Other Official Institutions, DENEYSEL DİYABET MODELİNDE SOLANUM NİGRUM BİTKİ EKSTRESİNİN KARACİĞER, BÖBREK VE PANKREAS ÜZERİNE ETKİSİNİN İMMÜNOHİSTOKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ, 2015 - 2018
Öner A. C. , Dede S., YUR F., ÖNER A., Project Supported by Higher Education Institutions, Deneysel Florozis Oluşturulmuş Ratlarda Vitamin C ve Vitamin E'nin DNA hasarı üzerine etkisi, 2015 - 2017
Öner A. C. , Project Supported by Higher Education Institutions, Van ilinde satışa sunulan etlerde tetrasiklin grubu antibiyotik varlığının araştırılması, 2015 - 2017
Yılmaz O., Yücel U. M. , Öner A. C. , Project Supported by Higher Education Institutions, İvermektin ve Etomidat Arasında İlaç Etkileşimi: Sıçanlarda Etomidat Anestezisi Üzerine İvermektinin Etkisinin Araştırılması, 2010 - 2016
TÜREL İ., Yücel U. M. , Öner A. C. , Yılmaz O., Project Supported by Higher Education Institutions, Kapari (Capparis spinosa) Kök Kabuğu Ekstraktının Antienflamatuar ve Analjezik Aktivitesinin Belirlenmesi, 2010 - 2014

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği, Member, 2007 - Continues

Scientific Refereeing

Project Supported by Higher Education Institutions, March 2019
Van Sağlık Bilimleri Dergisi, Other Indexed Journal, January 2019
Turkısh journal of veterinary reserach , Other Indexed Journal, January 2019

Edit Congress and Symposium Activities

Uluslararası Biyokimya Kongresi - 2017 / 28. Ulusal Biyokimya Kongresi, Attendee, Erzurum, Turkey, 2017
1. Uluslarası tıbbi ve aromatik bitkiler kongresi, Attendee, Konya, Turkey, 2017
I. Yaban Hayvanları Kongresi, Attendee, Van, Turkey, 2015
IV. Ulusal Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Attendee, Elazığ, Turkey, 2013
II. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Attendee, Samsun, Turkey, 2007

Citations

Total Citations (WOS):38
h-index (WOS):2