Education Information

Education Information

 • 2018 - 2020 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler, Turkey

 • 2007 - 2011 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik, Turkey

 • 2001 - 2006 Undergraduate

  Ege University, Faculty Of Fisheries, Su Ürünleri, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Evaluating water quality of Nemrut crater lake (Bitlis) and investigating in terms of larvae ontogeny and osmoregulator capacity of Aphanius mento (Heckel, 1843) is distributed within the lake

  Van Yüzüncü Yil University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

 • 2011 Postgraduate

  AĞ-KAFESLERİN DENİZEL EKOSİSTEME OLAN ETKİLERİNİN MODELLENMESİ

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Ensitüsü, Su Ürünleri

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English