Education Information

Education Information

  • 1994 - 1999 Doctorate

    Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstütisi, Kimya/Fizikokimya, Turkey

Dissertations

  • 1999 Doctorate

    Çözelti ortamında bulunan bazı organik maddelerin ticari aktif karbon ve çeşitli yöntemlerle elde edilen aktif karbonlar üzerindeki adsorpsiyonlarının incelenmesi

    Van Yüzüncü Yil University, Kimya, Kimya/Fizikokimya