Education Information

Education Information

 • 1992 - 1999 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey

 • 1989 - 1992 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey

 • 1984 - 1988 Undergraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Bazı Organik Bileşiklerin Çözelti Ortamında Silikajel ve Bazı Kil Mineralleri Üzerinde Adsorpsiyonunun İncelenmesi

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 1992 Postgraduate

  Van Gölü Suyunun 1991 Yılındaki Kimyasal Analizi

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya