Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Dissolution kinetics and mechanism of pandermite in acetic acid solutions

African Journal of Biotechnology, vol.9, no.23, pp.3404-3413, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Studies on dissolution mechanism of ulexite in sulphuric acid

Asian Journal of Chemistry, vol.19, no.5, pp.3345-3352, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Kaolin üzerindeAsit Blue 121 maddesinin Adsorpsiyon Prosesinin Matemetiksel modeli

Series of Mathematical and Natural Science, vol.66, pp.95-107, 2018 (International Refereed University Journal)

aktif karbon üzerine boyar madde adsorpsiyonu sürecinin matematiksel modellenmesi

series of mathematical and natural sciences, vol.66, pp.62-73, 2018 (International Refereed University Journal)

Van Erçek gölü'nden Soda Külü (Na2CO3) ve (NaHCO3) Potansiyelinin Araştırılması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, no.24, pp.9-12, 2018 (National Refreed University Journal)

using natural sotne pumice in van region on adsorption of some textile dyes

journal of the turkish chemical society chemstry, vol.4, no.2, pp.525-536, 2017 (Other Refereed National Journals)

USING NATURAL STONE POMICE IN VAN REGION ON ADSORPTION OF SOME TEXTILE DYES

JOURNAL OF TURKISH CHEMICAL SOCIETY CHEMISTRY, vol.4, no.2, pp.525-536, 2017 (International Refereed University Journal)

Using Natural Stone Pumice in Van Region on Adsorption of Some Textile Dyes

Journal of The Turkish Chemical Society Chemistry, vol.4, no.2, pp.525-536, 2017 (National Refreed University Journal)

Using natural stone pumice in van region on adsorption of some textile dyes

Journal of the Turkish Chemical society Chemistry, no.2, pp.525-536, 2017 (Other Refereed National Journals)

Using Natural Stone Pumice in Van Region on Adsorption of Some Textile Dyes

JOTCSA, vol.4, no.2, pp.525-535, 2017 (Other Refereed National Journals)

Activated carbon production from Van apple shell and use of textile dyes adsorption

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOSYSTEMS AND ECOLOGY SCIENCE-IJEES, vol.6, no.4, pp.495-498, 2016 (International Refereed University Journal)

Investigation of ısothermal parameters of dye adsorption onto active carbon

International journal of ecosystems and ecology science, vol.5, no.3, pp.437-440, 2015 (International Refereed University Journal)

INVESTIGATION OF ISOTHERMAL PARAMETERS OF DYE ADSORPTION ONTO ACTIVE CARBON

International Journal of Ecosystems and Ecology Science-IJEES, vol.5, no.3, pp.437-440, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Dissolution of Ulexite in Sulphuric Acid Solutions for High Solid-to-Liquid Ratios

ORIENTAL JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.23, no.3, pp.801-808, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kinetic studies of neutral red adsorption using lemon peel

7th İnternational symposium on Academic Studies in Science, Engineerin and Arcitecture Scienceg, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.436-447

Limon Kabuğu ile nötral Kırmızı Boyar maddesinin Adsorpsiyonunda Kinetik Çalışmalar

İnternational symposium on Academic Studies in Science, Engineerin and Arcitecture Scienceg, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.109-110

AN INVESTIGATION ON THE EFFICIENCY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY LESSON IN THE FIRST STAGE OF PRIMARY EDUCATIO

International Symposium of Academic Studies on Education and Culture, Mersin, Turkey, 13 - 15 September 2018, pp.122-123

VAN İL MERKEZİNDE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

1st International Symposium of Academic Studies on Education and Culture, Mersin, Turkey, 13 - 15 September 2018, pp.586-593

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN İÇİNDEN GEÇEN AKARSUYUN ANYONİK YÜZEY AKTİF MADDE KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

13. ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, Van, Turkey, 03 September 2018 - 06 September 2019, pp.6872

VAN ERÇEK GÖLÜNDEN SODA KÜLÜ (NA2CO3) VE (NAHCO3) POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

13. ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, Van, Turkey, 03 September 2018 - 06 September 2019, pp.6876-6846

PORTAKAL KABUĞUNDAN ELDE EDİLEN AKTİF KARBON KULLANILARAK ATIK SUDAN KADMİYUM AĞIR METALİNİN GİDERİLMESİNDE KİNETİK ÇALIŞMALAR

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ ÖZET KİTABI, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, pp.284

APPLE SHELL (VAN- MURADİYE) IS USED FROM THE AQUEOUS SOLITIONS TEXTILE MATERIALS BY ADSORPTION BY ADSORPTION

International Conference of Ecosystem ICE2017, Tiran, Albania, 2 - 05 June 2017, pp.81-82 Sustainable Development

THE ADSORPTION OF DYES WITH ACTIVATED CARBON DERIVERED FROM SHELL OF PISTACIA TEREBINTHUS, SIIRT

7th INTERNATIONAL CONFERENCE OF ECOSYSTEMS, Tirana, Albania, 2 - 05 June 2017, pp.81-82

THE ADSORPTION OF DYES WITH ACTIVATED CARBON DERIVERED FROM SHELL OF PISTACIA TEREBINTHUS, SIIRT

International Conference of Ecosystems (ICE2017), Tiran, Albania, 2 - 05 May 2017, no.141, pp.81

Mardin İlindeki Katı Atık Potansiyellerinin Yıllık Dağılımlarının İncelenmesi

ISEM2016, 3 rd International Symposium on Environment and Morality, Antalya, Turkey, 4 - 06 November 2016, pp.318-345 Sustainable Development

Balance Work of Cadmium Heavy Metal Adroptions On Van Pumices

28. Ulusal Kimya Kongresi, Mersin, Turkey, 15 - 21 August 2016, no.43, pp.415

İNVESTİGATİON OF İSOTHERM PARAMETERS OF PAİNT ADSORBTİON ON ACTİVE CARBON

5th ınternational conference of ecosystems, Tiran, Albania, 5 - 08 June 2015, pp.59

STUDY OF THERMODYNAMİC PARAMETERS OF DYE ADSORBTİON ON NATURAL AND COMMERCİAL CLAY

5th INTERNATIONAL CONFERENCE OF ECOSYSTEMS, Tirane, Albania, 5 - 08 June 2015, pp.60-61 Creative Commons License Sustainable Development

ınvestigation of thermodynamic parameters of dye adsorption onto active carbon

5th İnternational Conference of Ecosystems(ICE2015), Tiran, Albania, 5 - 08 June 2015, pp.339-341

COPPER REMOVAL FROM WATER WASTE WİTH NATURAL PUMİCE

5th ınternational conference of ecosystems, Tiran, Albania, 5 - 08 June 2015, pp.50-51

VAN İLİNDEKİ İÇME SULARINDA KİRLİLİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ

2. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyomu, Adıyaman, Turkey, 24 - 26 October 2014, pp.476-477

Serbest Oksijen Radikallerinin Çevresel Önemi

2. Uluslararsı Çevre ve Ahlak Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 24 - 26 October 2014, pp.841-844

SULU ORTAMDAKİ TEKSTİL BOYAR MADDE KİRLİLİKLERİNİN ADSORPSİYON TEKNİĞİ İLE UZAKLAŞTIRILMASI

2. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyomu, Adıyaman, Turkey, 24 - 26 October 2014, pp.151-156

KATI ATIK YAKMA TESİSLERİ VE PCDD/PCDF GİDERİMİ

ULUSAL KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİ UKAY 2014, Van, Turkey, 1 - 04 September 2014, pp.49

KATI ATIK DEPONİ ALANLARI VE AĞIR METAL KİRLİLİĞİ

ULUSAL KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİ UKAY 2014, Van, Turkey, 1 - 04 September 2014, pp.34

ABELMOSCHUS ESCULENTUS BİTKİ SAPLARIYLA AĞIRMETAL GİDERİM ÇALIŞMALARI

ULUSAL KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİ UKAY 2014, Van, Turkey, 1 - 04 September 2014, pp.64

CITRUS AURANTIUM KABUKLARININ AĞIR METAL GİDERİMİNDE ADSORBENT OLARAK KULLANILMASI

ULUSAL KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİ UKAY 2014, Van, Turkey, 1 - 04 September 2014, pp.63

HCl Aktifleştirilmiş Aktif karbon Örneğine İmmobilize Edilen Enzime pH Etkisi

7. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 15 September 2013, pp.89

3-HİDROKSİBENZALDEHİTİN BENTONİT ZERİNDEKİ ADSORPSİYON MEKANİZMASININ İNCELENMESİ

25. ULUSAL KİMYA KONGRESİ FİZİKOKİMYA-POLİMER KİMYASI, Erzurum, Turkey, 27 June - 02 July 2011, pp.169

AKTİVE EDİLMİŞ KAOLİN ÜZERİNDE 4-HİDROKSİBENZALDEHİTİN ADSORSİYON KİNETİĞİ

25. ULUSAL KİMYA KONGRESİ FİZİKOKİMYA-POLİMER KİMYASI, Erzurum, Turkey, 27 June - 02 July 2011, pp.259

Artık ve Atık Malzemelerin Öğretimde ve Üretim Öncesi 2 ve 3 Kez Kullanımına Yönelik Verimli

VII.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, İnönü Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, 10-13 Eylül 2007, Malatya., Turkey, 10 - 13 September 2007, pp.113

Artık ve Atık Malzemelerin, Öğretimde ve Üretim Öncesi;2. ve 3. Kez Kullanımına Yönelik Verimli Tasarım ve Kullanım Şekilleri

VII.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 10-13 Eylül 2007, Malatya., Malatya, Turkey, 10 - 13 September 2007, vol.1, pp.113

Other Publications