Education Information

Education Information

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate Double Major

  Firat University, Faculty Of Scıence, İstatistik/Matematik, Turkey

Dissertations

 • 2016 Postgraduate

  İki Durumlu (Binary) Lojistik Regresyon Modeline Bayessci Bir Yaklaşım: OECD Örneği

  Van Yüzüncü Yil University, İstatistik, İstatistik/Matematik