Genel Bilgiler

Biyografi

Abdulhadi TİMURTAŞ
1971’de Eruh’ta doğdu. Ortaokul ve Lise öğrenimini Şam’da tamamladı.
1994’da el-Ezher Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.
1998’de Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir alanında
Kur’an’da Yasaklar başlıklı teziyle yüksek lisansını verdi 2012’de
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Belagati
alanında Ziyâ’uddîn İbnu’l-Esîr’in Dîvân Kitâbeti başlıklı teziyle doktor
oldu. 2017 yılında doçent ünvanını aldı. 1996-2012 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Meslek Yüksekokulu ve İlahiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak
çalıştı. Hâlen aynı üniversitenin İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve
Belagati Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Kurum Bilgileri

Birim
İlahiyat Fakültesi
Bölüm
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı
Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı

İletişim

E-posta
atimurtas@yyu.edu.tr
Web Sayfası
https://avesis.yyu.edu.tr/atimurtas
İş Telefonu
+90 432 444 5065 Dahili: 24888/22948
Ofis
İlahiyat Fakültesi K 2 No: 13
Posta Adresi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi VAN