Education Information

Education Information

 • 2014 - Continues Competence In Art

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim - Anasanat Dalı, Turkey

 • 2000 - 2003 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitim, Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2003 Postgraduate

  Cumhuriyet Kuşağı Türk Ressamlarının (Dışavurumcu) Resimlerinde Sosyolojik Etkilenmeler

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English