Education Information

Education Information

 • 2013 - 2017 Doctorate

  Dicle University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, Turkey

 • 2010 - 2012 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Van Yüzüncü Yil University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM KALİTESİNİN KAR YÖNETİMİ ÜZERİNE ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Dicle University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü

 • 2012 Postgraduate

  SERMAYE SAHİPLİK YAPISI VE FİRMA PERFORMANSI

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English