Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Denetim Kalitesinin Kar Yönetimi Üzerine Etkisi: Bist-100 Firmaları Üzerine Bir Uygulama

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, no.83, pp.25-44, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kar Yönetiminin Kavramsal Çerçevesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.5, pp.43-61, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Denetim Kalitesi ve Göstergeleri

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.40, pp.227-256, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Firma Büyüklüğü ve Borçlanmanın Kar Yönetimi Üzerindeki Etkisi

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, no.66, pp.57-67, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları ve Çözüm Yolları: Van İli Örneği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.27, pp.84-101, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yönetim kurulu ve Kar Yönetimi Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Üzerine Bir İnceleme

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, vol.16, no.4, pp.55-75, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sahiplik Yapısı ve Firma Performansı Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Üzerine Bir İnceleme

FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ, vol.51, no.588, pp.45-58, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kar Yönetimi Nedenleri ve Kar Yönetimi Ölçümünde Kullanılan Modeller

III.International Symposium on Economics, Politics and Administration, Diyarbakır, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.90-91

Books & Book Chapters

Denetim Süreci, Teknikleri ve Kanıtları

in: Uygulamalı Muhasebe Denetimi Teoriden Pratiğe, Bilen, A., Aydemir, İ., Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.15-24, 2017

Denetimin Genel Çerçevesi

in: Uygulamalı Muhasebe Denetimi Teoriden Pratiğe, Bilen, A., Aydemir, İ., Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.2-14, 2017