Education Information

Education Information

 • 2009 - 2014 Expertise In Medicine

  Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 2002 - 2008 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, School Of Medıcıne, Turkey

Dissertations

 • 2014 Expertise In Medicine

  Van ili ve çevresinde riskli insan ve hayvan gruplarında tularemi seroprevalansı

  Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English