Education Information

Education Information

 • 2010 - 2015 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Sağlık Bilimleri/Parazitoloji, Veteriner/Parazitoloji, Turkey

 • 2008 - 2010 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Veteriner Parazitoloji, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  VAN GÖLÜ HAVZASINDAKİ SİVRİSİNEK (DİPTERA: CULİCİDAE) TÜRLERİ VE AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

  Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji

 • 2010 Postgraduate

  VAN İLİNDE HİDATİDOZLU KOYUNLARDA ECHİNOCOCCUS GRANULOSUS’UN GENETİK YAPILARININ PCR YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

  Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English