Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

A rare case of pelvic Castleman’xxs Disease mimicking an adnexal tumor

Eastern Journal of Medicine, vol.23, no.4, pp.344-346, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hamile kadınlarda barsak parazitozlarının dağılımı.

VAN TIP DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.5-8, 1999 (National Refreed University Journal)

Bağırsak amibiyazlı 110 olgunun tedavi sonuçları.

Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.22, no.3, pp.287-291, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Relationship Between Cardiovascular Risk Factors and Different Laboratory Parameters in Different Phenotypes of the Polisistic over Syndrome

Union of Thrace Universities 2nd International Health Sciences Congress, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.95-100

DIŞ GEBELİK ÜZERİNE OKSİDATİF STRESİN ETKİSİ

Uluslararası Müzik, Dans ve Sağlık Kongresi, Van, Turkey, 10 - 13 October 2018, pp.65-69

İMPLANTASYON BAŞARISIZLIĞI VE PROLİDAZ ENZİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Uluslararası Müzik, Dans ve Sağlık Kongresi, Van, Turkey, 10 - 13 October 2018, pp.46-50

The effect of oxidative stress on the ectopic pregnancy

4 Th International conferences on engineering and natural sciences (ICENS), Kiev, Ukraine, 4 - 06 May 2018, pp.462

Relationship between failure of implantation and prolidase enzyme

4 Th International conferences on engineering and natural sciences (ICENS), Kiev, Ukraine, 4 - 06 May 2018, pp.461

Van ilinde hamile kadınlarda intestinal parazitozların dağılımı.

1.Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, Van, Turkey, 15 - 20 June 1998, pp.61

Van’ın Erciş ilçesinde parazitozis sorunu.

10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 12 September 1997, pp.10

Van yöresinde intestinal parazitozlar.

13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 13 October 1996, pp.40-41