Education Information

Education Information

 • 2011 - 2017 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Anorganik Kimya, Turkey

 • 2007 - 2009 Postgraduate

  Kahramanmaras Sutcu Imam University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Anorganik Kimya, Turkey

 • 2000 - 2005 Undergraduate

  Erciyes University, Fen Edebiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  PARA VE BENZERİ DEĞERLİ KÂĞITLARIN BOYANMASI İÇİN TASARLANAN YENİ FTALOSİYANİN BİLEŞİKLERİN SENTEZİ

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 2009 Postgraduate

  YENİ FENOLİK ALDOKSİM VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

  Kahramanmaras Sutcu Imam University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Anorganik Kimya

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English