Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

TİROGLOBULİN ÖLÇÜMLERİNİN DÜŞÜK TİTRELERDEKİ ANTİ-TİROGLOBULİNLE İNTERFERANSININ ARAŞTIRILMASI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.26, no.3, pp.296-304, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Determination of Antioxidant Effect of Walnut (Juglans regia L.) on Lung and Muscle Tissue

Doğu Fen Bilimleri Dergisi, vol.2, no.1, pp.29, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

YÜKSEK YAĞLI DİYETLE BESLENEN SIÇANLARDA GUNDELIA TOURNEFORTII L. BİTKİ EKSTRESİNİN HEMATOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi /Journal of Science and Engineering (BUJSE), vol.11, no.2, pp.34-41, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

The Healing Properties of Dried Figs (Ficus carica L.)Against Oxidative Stress Caused By Ethyl Alcohol in Rats

Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, vol.7, no.6, pp.30-36, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Effect of Gundelia tournefortii L. Plant Extract on Hematological Parameters in Rats Exposed to Chronic Immobilization Stress

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.2, pp.188-196, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation Of The Effects Of Emodin On Brain Tissue In Diabetic Rats

2. INTERNATIONAL DİCLE SCIENTIFIC STUDIES AND INNOVATION CONGRESS, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 May 2022, pp.136 Sustainable Development

Investıgatıon of The Effect of Rheum ribes L. on Hematologıcal Parameters in Obese Rats

2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi (Karadeniz Zirvesi), Rize, Turkey, 23 - 25 August 2019, pp.31

Effects of Rheum Ribes L. Plant Extract on Blood Glucose Values in Different Periods

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), Ankara, Turkey, 28 - 29 June 2019, pp.867

Investıgatıon of The Effect of Rheum ribes L. on Hematologıcal Parameters in Obese Rats

2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi (Karadeniz Zirvesi), Rize, Turkey, 23 - 25 August 2019, pp.31

The Effects of Rheum ribes L. and Gundelia tournefortii L. Extracts on Blood Parameters in rats

Ahtamara I.Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, pp.53

The Effect of Figs (Fıcus carıca L.) on Experimental Oxidative Stress-Induced Rats

Ahtamara I.Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, pp.59

Determination of The Effects of Dry Fig (Ficus carica L.) on Hematological Parameters in Rats

1st International Congress on Plant Biology, IConPB 2018, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.257

Antioxidant Role of Walnut (Junglans regia L.) Against Oxidative Stresses Formed in Ethanol Induced Rats

1st International Congress on Plant Biology, IConPB 2018, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.258

Etil Alkol ile Deneysel Oksidatif Stres Oluşturulan Sıçanlarda Kuru İncirin Karaciğer Koruyucu ve Antioksidan Rolünün Belirlenmesi

Laboratuvar Yönetimi Sempozyumu Kalite - Standardizasyon - Akreditasyon, Malatya [Laboratory Management Symposium: Quality - Standardization - Accreditation, Malatya, Turkey, 16 - 18 October 2014, pp.55-56