Education Information

Education Information

 • 1982 - 1986 Doctorate

  Firat University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji/Botanik, Turkey

 • 1979 - 1982 Postgraduate

  Firat University, Fen Fakültesi, Biyoloj/Botanik, Turkey

 • 1975 - 1979 Undergraduate

  Ankara University, Fen Fakültesi, Botanik, Turkey

Dissertations

 • 1986 Doctorate

  Kinetinin Coleus sp. Bitkisi Üzerinde Gösterdiği Morfolojik Değişiklikler ve Kambiyel Aktiviteye Etkisi

  Firat University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji/Botanik

 • 1982 Postgraduate

  Keten (Linum usitatissimum L.)'de N, P, Ca ve Fe Noksanlıklarının Gövdede Kambiyel Aktiviteye Etkileri

  Firat University, Fen Fakültesi, Biyoloji/Botanik

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English