Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Ali Galip Yener’in Denemeleri ve Denemeciliği

Hece Dergisi, Deneme Özel Sayısı, no.282, pp.844-850, 2020 (National Non-Refereed Journal)

YERALTI EDEBİYATI KAVRAMI VE TANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), vol.6, no.46, pp.4112-4121, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Reşat Nuri Güntekin'in Vergi Hırsızı Oyununda 'Makbul Vatandaş' Tipi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, pp.231-241, 2017 (International Refereed University Journal)

Bireysel Kariyer Planlamasında Etkili olan Faktörler: Muş Alparslan Üniversitesi İİBF Örneği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi Dergisi, no.3, pp.156-168, 2017 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Felsefî Şiir: Yücel Kayıran’ın Efsus’a Yolculuk Kitabında Yol, Yolculuk Ve Zaman

I. Uluslararası Kapadokya Felsefe ve Sosyal Bilimler Kongresi (Capass19), Nevşehir, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.430

1950’lerin Türkiye’sine ve Savaş Gönüllüsü Olmaya Dair Bir Roman: Fahri Erdinç’in Kore Nire Romanında Kore Savaşı’nın Yansımaları

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Congist-2018), İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.65

Reşat Nuri Güntekin’in Tiyatro Dili ve Tiyatroda Türkçenin Kullanımı Hakkındaki Görüşleri

IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Malatya, Turkey, 2 - 04 November 2017, pp.177

İnfluence of Space on Personality Formation İn ‘Anayurt Oteli’

IV AGP International Humanities and Social Sciences Conference, Berlin, Germany, 19 - 22 May 2016, pp.38-42

Books & Book Chapters

Postmodern Metin ve Hasan Ali Toptaş'ın Ölü Zaman Gezginleri Kitabı Örneği

in: Türk Edebiyatı Araştırmaları II, Prof. Dr. Zeki Taştan, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.183-204, 2020

Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları: Tercümeler Meselesi ve Etkileri

in: Türk Edebiyatı Araştırmaları, TAŞTAN Z., KEKLİK M., Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.161-200, 2019

Yeni Türk Edebiyatı Sahasında Roman ve Hikâye Türleriyle İlgili Yapılan Doktora Tezleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme

in: Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Hazırlanan Doktora Tezlerinin Dünü-Bugünü, Prof. Dr. Zeki Taştan, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.51-86, 2019

Prof. Dr. Kâzım Yetiş Kaynakçasına Katkı

in: Prof. Dr. Kâzım Yetiş Armağanı, TAŞTAN, Z., ÇORUK, A.Ş., DEMİR, B., Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.41-73, 2019