YÖKSİS veritabanına yayın ekleme süreçlerinde geçmiş yıllardaki uygulamalarda ortak yazarların yalnızca isim bilgileri alınmıştır. Son yıllarda YÖKSİS sisteminde yapılan düzenleme ile, ortak yazarların isimlerinin yanısıra kurum bilgileri de alınmaya başlanmıştır.

AVESIS sisteminde yayın kayıtlarının tekilleştirilebilmesi için ortak yazarların isim ve kurum bilgileri kritik öneme sahiptir. Dolayısıyla YÖKSİS veritabanında yer alan yayın bilgilerinden bir kısmında yazarların kurum  bilgileri bulunmadığından ve bu kayıtların otomatik olarak AVESIS sistemine aktarılması durumunda kurumsal verilerde eksiklik/hata oluşabileceğinden bu işlem topluca gerçekleştirilememiştir.

Ancak, araştırmacıların AVESIS sistemine yayın eklemeleri aşamasında YÖKSİS'e kayıtlı bilgileri sisteme ekleyebilmeleri için YÖKSİS Veritabanından Kayıt Aktarma özelliği eklenmiştir. Araştırmacıların bu uygulama ile YÖKSİS veritabanında kayıtlı yayınlarını AVESIS sistemine kolaylıkla eklemeleri mümkündür.