Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İMÂMET DOKTRİNİNİN ŞİÂ-İMÂÎYYE’NİN İLAHÎYYÂT İNANCINA ETKİSİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.59, pp.1363-1379, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ebu Bekir er-Razide Deist Yaklaşım: Aklın Yetkinliği ve Nübüvvet Eleştirisi

Uluslararası Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve Deizm, Van, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.301-312

Books & Book Chapters

EBÛ BEKİR ER-RÂZÎ'DE DEİST YAKLAŞIM: AKLIN YETKİNLİĞİ VE NÜBÜVVET ELEŞTİRİSİ

in: Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve Deizm, Sönmez V, Kıyıcı B, Yıldız, M, Editor, Ensar Nesriyat, Van, pp.301-312, 2017