Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İMÂMET DOKTRİNİNİN ŞİÂ-İMÂÎYYE’NİN İLAHÎYYÂT İNANCINA ETKİSİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.59, pp.1363-1379, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SELEFIN AHLÂKINDA BIRLIKTE YAŞAMA ÖLÇÜLERI

DİN DÜŞÜNCE VE AHLAK SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 5 - 07 November 2021, pp.19-45 Creative Commons License

Osmanlı Mekteplerinde okutulan Kelam Kitabı örneği

ULUSLARARASI OSMANLI MEKTEPLERİ SEMPOZYUMU, Yalova, Turkey, 17 - 19 November 2021 Creative Commons License

Entellektüel Olmayan Bilgi Elemanı Olarak Fıtrat

İSPEC 3. ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019 Creative Commons License

RAHMETULLAH EL-HİNDİ’NİN İZHARU’L-HAK ADLI ESERİNDE YAPTIĞI NÜBÜVVET SAVUNUSU

İSPEC 3. ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019 Creative Commons License Sustainable Development

İbazi/Harici Alim Şeyh Halfan bin Cümeyyil es-Siyyabi'nin Birlikte Yaşam Anlayışı

insac V. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Kongresi(İNCSES-2019), Adana, Turkey, 13 - 15 December 2019 Creative Commons License

Ebu Bekir er-Razide Deist Yaklaşım: Aklın Yetkinliği ve Nübüvvet Eleştirisi

Uluslararası Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve Deizm, Van, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.301-312

Books & Book Chapters

EBÛ BEKİR ER-RÂZÎ'DE DEİST YAKLAŞIM: AKLIN YETKİNLİĞİ VE NÜBÜVVET ELEŞTİRİSİ

in: Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve Deizm, Sönmez V, Kıyıcı B, Yıldız, M, Editor, Ensar Nesriyat, Van, pp.301-312, 2017