Education Information

Education Information

 • 2020 - Continues Associate Degree

  Istanbul University, Open And Dıstance Educatıon Faculty, Open Education Programs, Turkey

 • 2011 - 2015 Doctorate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 2007 - 2009 Postgraduate

  Sakarya University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Sakarya University, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Çanakkale Savaşları Etrafında Teşekkül Eden Halk Anlatıları: Çanakkale Örneği

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2009 Postgraduate

  Mehmet Akif Ersoy'un Eserlerinde Halk Kültürü ve Halk Edebiyatı Materyallerinden İstifade

  Sakarya University, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English