Education Information

Education Information

 • 2006 - 2011 Expertise In Medicine

  Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Gögüs Hastalıkları, Turkey

 • 1998 - 2004 Undergraduate

  Ataturk University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2011 Expertise In Medicine

  Astım Hastalarında Hastalığın Şiddeti İle Tüberkülin Cevabı, İmmünglobulin E Düzeyi ve Eozinofil Sayısı Arasındaki İlişkinin Araştırılması

  Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English