Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Astım ve obezite

Journal of Contemporary Medicine , vol.9, no.4, pp.412-416, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

HAVA KİRLİLİĞİ VE AKCİĞER

Journal Of Contemporary Medicine , vol.6, no.4, pp.131-137, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon

Van Tıp Dergisi , vol.23, no.1, pp.125-131, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Geç Dönem COVID-19 Olduğu Düşünülürken Antisentetaz Sendromu Tanısı Alan Bir Olgu

Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2022, Antalya, Turkey, 16 - 19 March 2022, pp.334-335

COVID-19 Hastasının Nerede Takip Etmeliyiz? Başvuruda Hangi Parametre ile Karar Verelim?

Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2022, Antalya, Turkey, 16 - 19 March 2022, pp.174

Mesane Karsinomu Tanısı ile Pembrolizumab Kullanımına Bağlı İntersisyel Akciğer Hastalığı

Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2022, Antalya, Turkey, 16 - 19 March 2022, pp.108

COVID-19 Pnömonisi Nedeni ile Yatarak Takip Edilen Hastalarda Sigara İçme Durumunun Hastalık Şiddeti Üzerine Etkisi

Türk Toraks Derneği 24. Yıllık Ulusal Kongresi 'Uluslararası Katılımlı', Antalya, Turkey, 17 - 20 November 2021, pp.371-373

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tedavisinde BPAP için Belirleyici Faktörler

Türk Toraks Derneği 24. Yıllık Ulusal Kongresi 'Uluslararası Katılımlı', 17 - 20 November 2021, pp.1056-1057

Histopatolojik Olarak Granülomatöz İnflamasyon Tespit Edilen Hastalarda Tüberküloz ve Sarkoidoz Sıklığı

Türk Toraks Derneği 24. Yıllık Ulusal Kongresi 'Uluslararası Katılımlı', Antalya, Turkey, 17 - 20 November 2021, pp.404-405

COVID-19 Pnömonisi ile İlişkili Spontan Pnömomediastinum

Türk Toraks Derneği 24. Yıllık Ulusal Kongresi 'Uluslararası Katılımlı', Antalya, Turkey, 17 - 20 November 2021, pp.1011-1012

B-tipi Natriüretik Peptit (BNP) Düzeyleri COVID-19 Pnömonisi Olan Hastalarda Klinik Şiddetin Erken Öngörücüsü Olabilir mi?

Türk Toraks Derneği 24. Yıllık Ulusal Kongresi 'Uluslararası Katılımlı', Antalya, Turkey, 17 - 20 November 2021, pp.579-581

Kronik Hipersensitivite Pnömonisinde COVID-19 Nasıl Seyretti?

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 43. Yıllık Kongresi 'Uluslararası Katılımlı' Solunum 2021 Dijital, 29 - 31 October 2021, pp.360-361

COVID-19 Pnömonisinde Yükselmiş Tromboksan A2 Düzeyi

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 43. Yıllık Kongresi 'Uluslararası Katılımlı' Solunum 2021 Dijital, 29 - 30 October 2021, pp.111-112

Fluoksetin ile İlişkili İntersisyel Akciğer Hastalığı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 43. Yıllık Kongresi 'Uluslararası Katılımlı' Solunum 2021 Dijital, 29 - 31 October 2021, pp.377

Drenaj Gerektiren Benign Plevral Effüzyon Endikasyonlarının Karşılaştırılması

11. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi "Uluslararası Katılımlı", 24 - 27 October 2021, pp.88

Benign Plevral Efüzyonların Drenajında İntraplevral Kateter ve Tüp Torakostominin Karşılaştırılması

Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2021, Antalya, Turkey, 7 - 10 October 2021, pp.147

Gender Related Differences in Obstructive Sleep ApneaSyndrome

5th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 18 - 20 December 2020, pp.353-355

Obstruktif Uyku Apneli Hastalarda Pozitif Havayolu Basıncının Terapötik Düzeyini Belirleyen Faktörler

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 42. Yıllık Kongresi Solunum 2020 Dijital, 2 - 04 November 2020, pp.244

Pulmonary Embolism Associated With Clomiphene Citrate In a Young Woman

Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Ulusal Kongresi 'Uluslararası Katılımlı', Antalya, Turkey, 10 - 14 April 2019, pp.409

Books & Book Chapters

Artık Bizi Neler Bekliyor: Post COVID-19/ Uzun (Long) COVID-19

in: Pandeminin 3. Yılına Girerken COVID-19’a Güncel Yaklaşım, Gaye Ulubay,Ezgi Özyılmaz,Nurdan Köktürk, Editor, Toraks Kitapları , Ankara, pp.185-208, 2023

Tüberkülin Testi Uygulayabilme ve Değerlendirme

in: Hekimlikte Temel Uygulamalar , Mehmet Emin Layık,Hüseyin Güdücüoğlu,Erbil Karaman,Mehmet Parlak,Duygu Korkmaz, Editor, Pelikan Tıp & Teknik Kitapçılık, Van, pp.299-300, 2022

Sigara ile İlişkili İnterstisyel Akciğer Hastalıkları

in: İntersisyel Akciğer Hastalıkları El Kitabı, HÜLYA GÜNBATAR, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.129-137, 2021

Hipoksemik Solunum Yetmezliği

in: Solunum Yetmezliği, HAVVA SAYHAN KAPLAN, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.131-140, 2021

Pulmoner Rehabilitasyonda Yapay Zeka; Giyilebilir Takip Cihazları

in: Sağlıkta Yapay Zeka ve Uygulamaları , Can ÖZLÜ,Mehmet Ali GEDIK,Nilüfer KÖYLÜOĞLU,Hilmi Sefa YANGAL,Aysun ÖZLÜ, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.171-181, 2021

Covid-19’da Koagulopati ve Tromboembolik Olaylar

in: COVID-19 Güncel Yaklaşım, Ümit Haluk İliklerden, Kamuran Karaman, Hanifi Yıldız, Ali İrfan Baran, Nurettin Yüzkat, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.77-84, 2020 Sustainable Development

Koronavirüs Epidemiyolojisi ve Tanı Yöntemleri

in: Covid-19 Hastasında Anestezi Yönetimi, Pınar Ayvat, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.1-14, 2020 Sustainable Development

Metrics

Publication

57

Citation (WoS)

32

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

47

H-Index (Scopus)

3

Project

1

Thesis Advisory

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals