Education Information

Doctorate, Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü / Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Turkey 2012 - 2019
Under Graduate, Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Veteriner, Turkey 2007 - 2012

Certificates, Courses and Trainings

Health&Medicine, Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkez Müdürlüğü, 2017

Dissertations

Doctorate, AYÇİÇEK YAĞI İÇEREN RASYONLARLA BESLENEN YUMURTA TAVUKLARINDA FARKLI SELENYUM KAYNAĞI İLAVESİNİN PERFORMANS, YUMURTA SELENYUM KONSANTRASYONU, YAĞ ASİDİ KOMPOZİSYONU VE LİPİD OKSİDASYON PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ , Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü/Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, 2019

Research Areas

Health Sciences, Veterinary Sciences, Zootechnical and Animal Feed, Animal Nutrition and Nutritional Diseases

Academic Titles / Tasks

Assistant Professor, Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü, 2020 - Continues
Research Assistant, Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü, 2015 - 2020

Academic and Administrative Experience

Deputy Head of Department, Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü, 2020 - Continues

Courses

Nutrition of Laying Hens , Post Graduate, 2020 - 2021
İNTÖRN EĞİTİMİ VEHİP, Under Graduate, 2020 - 2021
Nutrition of Goose, Duck and Turkeys , Post Graduate, 2020 - 2021
Nutrition of Laboratory Animals , Post Graduate, 2020 - 2021

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Other Publications

Supported Projects

Özkan F., Kale Ç., Aksu T., Sarıpınar Aksu D., Altaçli S., Leventoğlu T., Project Supported by Higher Education Institutions, Zeytin (Olea europaea L.) Yaprağının İn Vitro Rumen Fermentasyonuna Etkisi, 2020 - 2022
Özkan F., Kale Ç., Aksu T., Sarıpınar Aksu D., Bingöl N. T. , Güney M., Önel S. E. , Project Supported by Higher Education Institutions, Hambeles (Myrtus communis L.) Yaprağının İn Vitro Rumen Fermentasyonuna Etkisi, 2020 - 2022
Yıldız S., Deniz S., Kızılırmak F., Kale Ç., Project Supported by Higher Education Institutions, Farklı Vejetasyon Dönemlerinde Biçilen Yemlik Kolza Brasica rapa Bitkisinin Farklı Katkılarla Silolanmasının Silaj Kalitesi ile Invitro Sindirilebilirlikleri ve Enerji İçeriğine Etkisi, 2019 - 2021
Güney M., Demirel M., Önalan Ş., Kale Ç., Kor A., Bingöl N. T. , Karaca S., Erdoğan S., Project Supported by Higher Education Institutions, Kuzu Besi Rasyonlarına İlave Edilen Biberiye Yağı’nın, Metanojenik Bakteriler, Kan ve Rumen Parametreleri ile Besi Performansı ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi, 2017 - 2019
Bingöl N. T. , Kale Ç., Project Supported by Higher Education Institutions, Ayçiçek Yağı İçeren Rasyonlarla Beslenen Yumurta Tavuklarında Farklı Selenyum Kaynağı İlavesinin Performans Yumurta Selenyum Konsantrasyonu Yağ Asidi Kompozisyonu ve Lipid Oksidasyon Parametreleri Üzerine Etkileri, 2016 - 2019
Altaçli S., Kızılırmak F., Deniz S., Bingöl N. T. , Kale Ç., Project Supported by Higher Education Institutions, Yumurta tavuğu karma yemlerine değişik oranlarda katılan ayçiçeği ve keten tohumu yağlarının performans, yumurta kalitesi ve kolesterol düzeyine etkisi, 2015 - 2018
Bingöl N. T. , KARSLI M. A. , Altaçli S., Bolat D., Kale Ç., Project Supported by Higher Education Institutions, Farklı düzeylerde bezelye katılan yumurta tavuğu rasyonlarına enzim ilavesinin performans üzerine etkileri, 2011 - 2017

Edit Congress and Symposium Activities

ISPEC ULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Attendee, Siirt, Turkey, 2019
HASAT ULUSLARARASI TARIM VE ORMAN KONGRESİ, Attendee, Ankara, Turkey, 2019
I. INTERNATIONAL AGRICULTURAL SCIENCE CONGRESS, Attendee, Van, Turkey, 2018
I. ULUSLARARASI HAYVAN BESLEME KONGRESİ, Attendee, Antalya, Turkey, 2016
VII. ULUSAL HAYVAN BESLEME KONGRESİ, Attendee, Ankara, Turkey, 2013

Citations

Total Citations (WOS):2
h-index (WOS):1