Eğitim Bilgileri

Doktora, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü / Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Türkiye 2012 - 2019
Lisans, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner, Türkiye 2007 - 2012

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Sağlık ve Tıp, Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkez Müdürlüğü, 2017

Yaptığı Tezler

Doktora, AYÇİÇEK YAĞI İÇEREN RASYONLARLA BESLENEN YUMURTA TAVUKLARINDA FARKLI SELENYUM KAYNAĞI İLAVESİNİN PERFORMANS, YUMURTA SELENYUM KONSANTRASYONU, YAĞ ASİDİ KOMPOZİSYONU VE LİPİD OKSİDASYON PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ , Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü/Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, 2019

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Veteriner Bilimleri, Zootekni ve Hayvan Besleme , Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr.Öğr.Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü, 2020 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü, 2015 - 2020

Akademik İdari Deneyim

Bölüm Başkan Yardımcısı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü, 2020 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Yumurtacı Tavukların Beslenmesi, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
İNTÖRN EĞİTİMİ VEHİP, Lisans, 2020 - 2021
Kaz, Ördek ve Hindilerin Beslenmesi , Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Laboratuvar Hayvanlarının Beslenmesi , Yüksek Lisans, 2020 - 2021

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Diğer Yayınlar

Desteklenen Projeler

Özkan F., Kale Ç., Aksu T., Sarıpınar Aksu D., Altaçli S., Leventoğlu T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Zeytin (Olea europaea L.) Yaprağının İn Vitro Rumen Fermentasyonuna Etkisi, 2020 - 2022
Özkan F., Kale Ç., Aksu T., Sarıpınar Aksu D., Bingöl N. T. , Güney M., Önel S. E. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Hambeles (Myrtus communis L.) Yaprağının İn Vitro Rumen Fermentasyonuna Etkisi, 2020 - 2022
Yıldız S., Deniz S., Kızılırmak F., Kale Ç., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Farklı Vejetasyon Dönemlerinde Biçilen Yemlik Kolza Brasica rapa Bitkisinin Farklı Katkılarla Silolanmasının Silaj Kalitesi ile Invitro Sindirilebilirlikleri ve Enerji İçeriğine Etkisi, 2019 - 2021
Güney M., Demirel M., Önalan Ş., Kale Ç., Kor A., Bingöl N. T. , Karaca S., Erdoğan S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kuzu Besi Rasyonlarına İlave Edilen Biberiye Yağı’nın, Metanojenik Bakteriler, Kan ve Rumen Parametreleri ile Besi Performansı ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi, 2017 - 2019
Bingöl N. T. , Kale Ç., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ayçiçek Yağı İçeren Rasyonlarla Beslenen Yumurta Tavuklarında Farklı Selenyum Kaynağı İlavesinin Performans Yumurta Selenyum Konsantrasyonu Yağ Asidi Kompozisyonu ve Lipid Oksidasyon Parametreleri Üzerine Etkileri, 2016 - 2019
Altaçli S., Kızılırmak F., Deniz S., Bingöl N. T. , Kale Ç., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yumurta tavuğu karma yemlerine değişik oranlarda katılan ayçiçeği ve keten tohumu yağlarının performans, yumurta kalitesi ve kolesterol düzeyine etkisi, 2015 - 2018
Bingöl N. T. , KARSLI M. A. , Altaçli S., Bolat D., Kale Ç., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Farklı düzeylerde bezelye katılan yumurta tavuğu rasyonlarına enzim ilavesinin performans üzerine etkileri, 2011 - 2017

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

ISPEC ULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Katılımcı, Siirt, Türkiye, 2019
HASAT ULUSLARARASI TARIM VE ORMAN KONGRESİ, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2019
I. INTERNATIONAL AGRICULTURAL SCIENCE CONGRESS, Katılımcı, Van, Türkiye, 2018
I. ULUSLARARASI HAYVAN BESLEME KONGRESİ, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2016
VII. ULUSAL HAYVAN BESLEME KONGRESİ, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2013

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):2
h-indeksi (WOS):1