Publications & Works

Articles Published in Other Journals

THE ASSOCIATION BETWEEN SOCIAL INTELLIGENCE, SELF-ESTEEM AND ACADEMIC SELF-EFFICACY STATES OF NURSING STUDENTS

Social Sciences Studies Journal, vol.6, no.73, pp.4968-4977, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Hastalarda Sosyal Uyum ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Medical Sciences, vol.15, no.2, pp.55-70, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mental Disorders Following Acute Myocardial Infarction

Journal of Academic Research in Nursing, vol.3, pp.24-27, 2017 (Other Refereed National Journals)

Etiology of Postpartum Depression: Culture Effect

Journal of Academic Research in Nursing, vol.3, pp.10-13, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ASSESSMENT OF RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL APPEARANCE ANXIETY AND EATING ATTITUDES AT NURSING STUDENTS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES.

V. International, IX. National Psychiatric Nursing Congress, Antalya, Turkey, 20 November 2019 - 23 January 2020, pp.1060-1063

Zı̇hı̇nsel Engellı̇ Bı̇reylerde Sporun Etkı̇nlı̇ğı̇

I.International Congress Of Physical Education, Sport, Recreation and Dance, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.411-412

Sporda Cı̇nsı̇yetlerarası Ası̇metrı̇

I.International Congress Of Physical Education, Sport, Recreation and Dance, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.517-518

Sporun Kı̇şı̇lı̇k Özellı̇klerı̇ Üzerı̇ne Etkı̇sı̇

I.International Congress Of Physical Education, Sport, Recreation and Dance, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.511-512

Sporda Şı̇ddetı̇ Ortaya Çıkaran Nedenler

I.International Congress Of Physical Education, Sport, Recreation and Dance, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.510-511

THE PLACE OF PSYCHIATRY IN MEDİCAL TOURİSM, PREFERRED FİELDS AND EFFECTİVE FACTORS IN PREFERENCE

ULUSLARARASI BATI ASYA TURİZM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Van, Turkey, 28 - 01 October 2017, pp.304

TALASSOTHERAPY WHIT LAKE VAN WATER

International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Turkey, 27 - 29 October 2017, pp.360

A DISCİPLININ HEALTH TOURISM: NURSING

International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Turkey, 27 - 29 October 2017, pp.363

Oncological Treatment in Medical Tourism in Turkey

International Congress of West Asia Tourism Research (IWACT’17), Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.50

Health Tourism In Turkey

International West Asia Congres of Tourism Research, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.300

Duygudurum Bozukluklarının Akut Tedavisinde Ketamin

3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2017, pp.724

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Serotonin ve Dopaminin Nörokimyasal Etkisi.

3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2017, pp.209-210

Hemşireliği Geliştirici Unsur Olarak Sosyal Medya

16. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2017, pp.149-150

Hemşirelik ve Klinik Eğitimde Mentörlük

16. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2017, pp.207-208

Y KUŞAĞINDA BULUNAN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN GELECEKTEN BEKLENTİLERİ

16. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2017, pp.72

Postpartum Depression Epidemiology in Turkey

4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.22

Çocuk ve Ergenlere Yönelik Şiddeti Önleme Programları

III. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 21 - 22 April 2017, pp.328-329

Methods of Nonparmacological Pain Control Used During Obstruction: Tactile Stimulation

4. Uluslararası 8. Ulusal ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.70-71

Öğrenci Hemşirelerde Eleştirel Düşünme ve Önemi: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Örneği.

ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 April 2017, pp.116-117

Hemşireliğin Yeni Sorumluluk Alanı: Göç Eden Bireyler.

ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 April 2017, pp.169-170

Hemşirelik Öğrencilerinin Örgütlenmede Sosyal Medyayı Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi

ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 April 2017, pp.251-252

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN SOSYOTROPİK VE OTONOMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 13 - 15 April 2017, pp.251

Evaluation of Social Adjustment and Quality of Life in Patients With Obsessive Compulsive Disorder

4st İnternational 8st National Psychiatric Nursing Congress, Manisa, Turkey, 6 - 09 November 2016, pp.197-198

Örgütlenmede Sosyal Medyayı Kullanıyormuyuz?

4. Uluslararası 8. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Turkey, 6 - 09 November 2016, pp.197-198

Hemşirelik Bilişiminde Tele Hemşirelik

15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 28 - 29 April 2016, pp.209

Beceri Geliştirme Eğitiminde Teknoloji Kullanımının Hemşirelik Öğrencileri Üzerindeki Etkisi

15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 28 - 29 April 2016, pp.208

Tükenmişlik

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği Günleri, Van, Turkey, 11 - 12 June 2015, pp.1