Education Information

Education Information

 • 2004 - 2011 Doctorate

  Ege University, Fen Bilimleri Ens., Kanatlı Hayvan Yetiştirme , Turkey

 • 2001 - 2003 Postgraduate

  Ege University, Fen Bilimleri Ens., Kanatlı Hayvan Yetiştirme, Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Ege University, Faculty Of Agriculture, Zootekni, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Etlik piliçlerde fizyolojik stresin kan parametreleri ile et kalitesi üzerine etkileri ve ilgili özelliklerin kalıtımı

  Ege University, Zootekni, Kanatlı Hayvan Yetiştirme

 • 2003 Postgraduate

  Etlik piliçlerde aydınlatmanın ve hareketliligin tibial dyschondroplasia (TD) olusumu üzerine etkileri

  Ege University, Zootekni, Kanatlı Hayvan Yetiştirme

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English